Adatkezelési tájékoztató 


A FÜGGÖNYORSZÁG Kft. (mint adatkezelő, cím:7621 Pécs, Citrom utca 2. I. em. Adószám: 22919470-2-02.) bármely, a http://www.fuggonyorszag.hu honlap (továbbiakban „Oldal”) használata során tudomására jutott személyes adatot Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezel.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  68. § (6) bekezdése alapján az adatkezelőt nyílvántartásba vette. Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-54534/2012.


Online szolgáltatásaink és honlap funkciónk igénybevételéhez nem szükséges regisztráció, azonban a vevőinkkel és látogatóinkkal történő kapcsolatfelvételhez egy nevet és egy e-mail címet meg kell adni. További személyes adatok közlése nem kötelező, mindazonáltal a hatékony és gyors kommunikáció szempontjából mindenképpen előnyös. Vásárlás esetén értelemszerűen a szállítási és számlázási cím megadása is szükségessé válik.
Amennyiben Ön az oldalon keresztül bármely személyes adatot eljuttat a FÜGGÖNYORSZÁG Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a FÜGGÖNYORSZÁG Kft., az adott termékről, illetve a kért szolgáltatásról történő tájékoztatás céljából a szükséges ideig nyilvántartsa és kezelje azokat. A FÜGGÖNYORSZÁG Kft. az Ön által az Oldalon keresztül megadott személyes adatokat kizárólag azon célból használja fel, hogy a termékről, a kért szolgáltatásáról, illetve annak igénybevételének módjáról Önt tájékoztassa, valamint a felhasználókat azonosítsa. Az Ön által önként megadott adatokat addig őrizzük míg azok törlését nem kéri.
Az adatkezelő nem küld ki kéretlen e-maileket. Hírlevelünket körülbelül havi rendszerességel küldjük a hírlevél rendszerünkben önkéntesen rgisztrált személyek számára. Látogatóinkat Oldalunkon és közösségi oldalainkon is tájékoztatjuk általános információkkal és akciókkal kapcsolatban.

A honlapunkon a kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés és fogásminta igénylés során megadott információkat a rendelések teljesítésére, a felhasználók kérdéseinek megválaszolására és megkersésekkel kapcsolatos kapcsolatfelvételre használjuk. A felhasználók által megadott személyes információkhoz és a megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, a törvényben előírt kötelező adattovábbítás kivételével.
A honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, illetve kérheti azok törlését, helyesbítését. Ezen igényét jelezheti telefonon +36 20 5566-509-es telefonszámon, vagy levélben a “Függönyörszág Kft. 7625 Pécs, Citrom utca 2-6. Colonia Passage I. emelet”-re címezve, illetve a http://www.fuggonyorszag.hu/kapcsolat felületen.
Az Oldal a Google Analytics és más mérőeszközök segítségével elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt. Ezek az eszközök “cookie” -kat használnak, melyek segítségével általános internetes adatok és információk gyűjthetőek a látogatók viselkedéséről, de az adatok teljes mértékben titkosítottak. A cookie -k nem használtóak arra, hogy információt gyűjtsenek az Ön személyes adatairól. A FÜGGÖNYORSZÁG Kft. soha nem használja ezeket a statisztikai elemző eszközöket arra, hogy a weboldalunk látogatóiról személyes adatokat gyűjtsön. A látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat az oldal a látogatottságát mérő külső, tőlünk független Google Analytics szolgáltatástól. A cookie-k elfogadása nem kötelező, böngészőprogramjában bármikor letilthatja azt.Minden olyan változásról, amely lényeges változást okoz a kínált szolgáltatás, termék vagy az adatkezelés módjában, értesítést küldünk a felhasználónak a megadott email címre. A felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket az info@fuggonyorszag.hu címen, melynek következtében a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azok elfogadottnak tekintendőek.

A FÜGGÖNYORSZÁG KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA (GDPR) 2018.05.25 től.

A Függönyország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 7621 Pécs Citrom utca 2 továbbiakban Függönyország tájékoztatja Önt az EU 2016/679.számú Rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbiak szerint:

1.)

Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás.

1.1.Vásárlás, weblapunkon való kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatainak kezelése:

Amennyiben Ön a honlapunkon keresztül, avagy üzletünkben történő vásárlás, illetve levelezésben történt ajánlatkérés, megrendelés során vagy más módon az alább felsorolt adatait (vagy azok egy részét) megadja nekünk , úgy az alábbi személyes adatait kezeljük:

Név – Lakcím – Email cím – Telefonszám – Adószám – Bankszámlaszám – Számla adatai

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, b.) pontja alapján a „szerződés teljesítése”,

illetve c.) pontja alapján „jogi kötelezettség teljesítése”. A vásárlással a Függönyország és Ön között szerződés jön létre, illetve a Függönyországot számviteli kötelezettségek terhelik.

Adatait a számviteli kötelezettség teljesítése miatt 8 évig kezeljük.

Adataihoz a Függönyország kijelölt munkavállalói , könyvelési partnercégünk illetve kiszállítás esetén a szállító partnerek , banki átutalások esetén online fizetési szolgáltatóink férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a vásárlásnál vagy a levelezőlistánkra való feliratkozás során megadott adatait arra is felhasználhatjuk, hogy tájékoztatást küldjünk Önnek érdeklődési körének megfelelő készeleteinkről, akcióinkról.

Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, a” jogos érdek”.

Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban

értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő,amennyiben a leiratkozás lehetőségét felajánlja.Hírlevelünk és marketing értesítőnk a leiratkozás lehetőségét kifejezetten megadja.

1.2. Hírlevél küldés, direkt marketing :

Direkt marketing, hírlevél küldés során a Függönyország az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

Név – lakcím – email cím – telefonszám – vásárlási információk illetve bejelölt érdeklődési kör

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, a .) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A weboldalon adatai megadásával egy időben külön hozzájárulást is kérünk Öntől.

Adatait visszavonásig kezeljük. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását Ön jogosult bármikor visszavonni. A visszavonás díjmentes és ezt a honlapon

http://www.fuggonyorszag.hu/ , vagy az ujotthonpecs@gmail.com email címen, illetve személyesen a pécsi székhelyünkön teheti meg, díjmentesen.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön korábban vásárlás során adta meg adatait, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja , a „jogos érdek”.Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthet, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban

értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő amennyiben, a leiratkozás lehetőségét felajánlja.Hírlevelünk és minden direkt marketing értesítőnk a leiratkozás lehetőségét kifejezetten megadja.

Adataihoz a Függönyország kijelölt munkavállalói , könyveléssel megbízott partnerünk és a Függönyország részére informatikai szolgáltatást nyújtók és a direkt marketingünk teljesítésével kapcsolatosan részünkre szolgáltatást nyújtó partnereink férhetnek hozzá.

2.)Az Adatkezelő: FÜGGÖNYORSZÁG KFT Pécs 7621 Citrom utca 2 .

Adatvédelmi tisztségviselőt társaságunk nem alkalmaz.

Adatkezelő elérhetősége: 7621 Pécs Citrom utca 2. 1 emelet Uj Otthon Lakástextil Szaküzlet

Fittler Miklósné ügyvezető Telefon 06 72 211886 illetve email ujotthonpecs@gmail.com.

3.)Személyes adatai tárolása és a biztonsági védelem :

Személyes adatait székhelyünkön (7621 Pécs Citrom utca 2. 1.emelet 20 és a Függönyország Kft

alkalmazott informatikai rendszerében (szerveren) tároljuk.

Társaságunk megtesz minden ésszerű és elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy adataihoz harmadik személy hozzá ne férhessen.Informatikai rendszerünk jelszóval védett és a tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést csak olyan munkatársainknak és adatfeldolgozóknak biztosítjuk, akiknek arra szükségük van az adott feladataik ellátása érdekében.

Személyes adatokat kizárólag titkosított formában engedélyezzük továbbítani. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról munkatársaink oktatásban részesültek/részesülnek.

4.,Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt megillető jogok:

a.)hozzáféréshez való jog

(GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy információt kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e illetve jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az e tájékoztatóban szereplő információkhoz.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön kérésére rendelkezésre bocsájtjuk. Az Ön által kért további másolatokért a Függönyország csak az adminisztratív költségeken

alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az információkat mi magunk is elektronikus úton küldjük meg Önnek, kivéve, ha ezt Ön másképpen kéri.

b.)helyesbítéshez való jog

(GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Függönyország indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Ön kérheti a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

c.)törléshez való jog

(GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Függönyország indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait.

A Függönyország köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben:

– az adatkezelésnek az Ön hozzájárulása a jogalapja és Ön ezt visszavonja, amennyiben nincs másik jogalapja az adatkezelésnek,

– a személyes adat kezelésének célja megszűnt és így nincs szükség a személyes adatra abból a célból, amely tekintetében gyűjtésre vagy kezelésre került,

– a személyes adatok kezelése jogellenes,

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

– a személyes adatait a Függönyországnak kötelező jogi kötelezettség miatt törölni kell.

A jelen c.) pont szerinti rendelkezések nem érvényesek amennyiben az a személyes adatok kezelését előíró a Függönyországra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez , védelméhez szükséges.

d.) elfeledtetéshez való jog:

Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatait és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen

elvárható lépéseket

– ideértve technikai intézkedéseket

– annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte

tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

e.)adatkezelés korlátozásához való jog

(GDPR 18. cikk) :Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

f.)adathordozhatósághoz való jog

(GDPR 20. cikk) : Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

g.)tiltakozáshoz való jog

(GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Függönyország által történő kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

h.)a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog

(GDPR 12.cikk): A Függönyország késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az Ön kérése egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, úgy az adminisztratív ésszerű költségeket a Függönyország felszámíthatja Önnel szemben vagy az adatszolgáltatást megtagadhatja.

i.)panasztételhez való jog

(GDPR 77.cikk) : Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit. Panasza a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( cím:

1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 3911400, Telefax: +36 1 3911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) teheti meg.

j.)jogorvoslat joga

(GDPR 79. cikk) : amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ban felsorolt jogait , úgy a Függönyországgal szemben bírósági eljárást indíthat a Függönyország tevékenységi helye szerinti tagállami bíróság előtt. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállami bíróság előtt is.

5. Személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást Fittler Miklósné ügyvezetőtől kérhet az ujotthonpecs@gmail.com email címen vagy a 06 72 211 886 telefonszámon, illetve

társaságunk székhely címén. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér, úgy erről jegyzőkönyvet veszünk fel és a tájékoztatás megadása előtt személyes adataival köteles beazonosítani magát.

Hatályos 2018.május hó 25.-től Függönyország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft